Διοργανωτές

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «GIFTED» έχει ως σκοπό την προώθηση και ανάδειξη των ταλέντων στο χώρο του game development και της δημιουργίας εφαρμογών νέων τεχνολογιών γενικότερα στην Ελλάδα μέσα από την διοργάνωση εκδηλώσεων που προάγουν την δημιουργικότητα, την καινοτομία και την συνεργασία των δημιουργών.

 

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Η ViRA (Virtual Reality Applications) δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 2016 και ειδικεύεται στον χώρο της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς επίσης και στον τομέα του Game Design & Development. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει ως υποστηρικτής ή διοργανωτής σε διοργανώσεις με κύριο θέμα την προώθηση και ανάδειξη των ταλέντων στο χώρο του Game Development στην Ελλάδα.

 

Περισσότερες Πληροφορίες

 

 

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αποτελεί τον επίσημο δημόσιο φορέα παροχής υπηρεσιών σε θέματα ενημέρωσης, εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας όσον αφορά στον τύπο και στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ, παρακολούθησης και διατύπωσης προτάσεων και τέλος, διαχείρισης και διαμόρφωσης της πολιτικής του κράτους στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων και της προβολής της χώρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Περισσότερες Πληροφορίες