Μάθατε το φετινό θέμα;

Ελπίζουμε πως όχι ακόμα :)
Η αγωνία σας έφτασε στο τέλος της καθώς το θέμα είναι ...

WHAT DO WE DO NOW?

Εσείς τι θα φτιάχνατε με ένα τέτοιο θέμα;