Και το θέμα αυτού ...

“We don't see things as they are, we see them as we are”.

Ανυπομονούμε να δούμε τα αποτελέσματα :)