Και οι προσφορές συνεχίζονται

Έλα κόσμε, πάρε πάρε πάρε!!!
Από όλα έχει ο μπαξές.
Free licenses, open source tools, αρθρογραφία, βιβλία!!!

Χρήσιμα resources για κάθε game developer. 

http://globalgamejam.org/jammer-resources