Όροι Συμμετοχής

Όροι συμετοχής

1. Αντικείμενο – Στόχος

1.1. Η διοργάνωση «Global Game Jam [Athens]» (εφεξής «η Διοργάνωση») είναι μία Διοργάνωση δημιουργίας παιχνιδιών (computer, console, smartphone, board games, card games, κλπ) η οποία θα διενεργηθεί στις 20, 21 και 22 Ιανουαρίου 2017 σε χώρο που θα ανακοινωθεί.

1.2. Η Διοργάνωση διεξάγεται στα πλαίσια του Global Game Jam (www.globalgamejam.org) από την μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία GIFTED Hellas (εφεξής Συντονιστής Διοργάνωσης) και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και δεσμεύεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν ανακοινωθεί στο διαδικτυακό τους τόπο.

1.3. Στόχος της Διοργάνωσης είναι να συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη της παραγωγής παιχνιδιών στην Ελλάδα μέσα από τη δημιουργία ομάδων παραγωγής παιχνιδιών, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους game developers να αναδείξουν το ταλέντο τους.

2. Διοργανωτής

2.1. Ως υπεύθυνος επικοινωνίας και οργάνωσης του Συντονιστή Διοργάνωσης έχει οριστεί ο Γιώργος Καζαμίας και η Γιούλη Γιαννακαρίου.

3. Η διεξαγωγή της Διοργάνωσης

3.1. Η Διοργάνωση ξεκινάει την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017. Οι ακριβείς ώρες έναρξης και λήξης θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό τόπο της Διοργάνωσης.

3.2. Η προθεσμία υποβολής συμμετοχής λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2017. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανά ειδικότητα developer. Οδηγίες για την υποβολή συμμετοχής θα ανακοινωθούν στον Διαδικτυακό τόπο της Διοργάνωσης.

3.3. Μέρος στη Διοργάνωση μπορεί να λάβει όποιος το επιθυμεί, αρκεί να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να συμμετάσχουν σε κάποια από τις ομάδες που θα δημιουργηθούν μετά την ανακοίνωση του θέματος. Οι ανήλικοι συμμετέχοντες πρέπει να συνοδεύονται από τον κηδεμόνα τους καθ' όλη την διάρκεια της διοργάνωσης.

3.4. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν σε κάθε ομάδα, αλλά συνίσταται να μην ξεπερνούν τα τέσσερα (4) άτομα.

3.5. Τα παιχνίδια που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια της Διοργάνωσης θα έχουν κοινό θέμα, που θα αποφασιστεί από το Global Game Jam και θα ανακοινωθεί μέσω του Υπεύθυνου Διοργάνωσης.

3.6. Δεν υπάρχει περιορισμός στο είδος του παιχνιδιού (computer, console, smartphone, board games, card games, κλπ) που μπορεί να δημιουργηθεί.

3.7. Οι συμμετέχοντες απαγορεύεται να έχουν κάνει οποιαδήποτε προετοιμασία για το παιχνίδι τους. Το παιχνίδι και τα στοιχεία που το αποτελούν θα πρέπει να δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου στο χώρο της Διοργάνωσης.

3.8. Οι συμμετέχοντες στη Διοργάνωση δηλώνουν και διαβεβαιώνουν ότι το παιχνίδι που θα δημιουργηθεί δε θα προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου. Η ευθύνη για τυχόν προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας βαρύνει αποκλειστικά τον συμμετέχοντα και όχι τον Διοργανωτή.

3.9. Με την υποβολή συμμετοχής στη Διοργάνωση οι συμμετέχοντες εκχωρούν στο Διοργανωτή το δικαίωμα, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό ως προς το χρόνο και τον τρόπο και χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα, χρηματικό ή άλλο να παρουσιάζει τα στοιχεία και τα παιχνίδια του συμμετέχοντα στη Διοργάνωση, μέσω του Διαδικτυακού τόπου της Διοργάνωσης, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, ηλεκτρονικό, έντυπο και οπτικοακουστικό, προκειμένου να προωθήσει τη Διοργάνωση και το έργο του Διοργανωτή.

3.10. Με την υποβολή συμμετοχής στη Διοργάνωση οι συμμετέχοντες αποδέχονται τον όρο του Συντονιστή της Διοργάνωσης και παραχωρούν τον πηγαίο κώδικα και τα assets που τυχόν θα δημιουργήσουν (open source) υπό την άδεια χρήσης Creative Commons, share, alter, no sell license. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς.

3.11. Η συμμετοχή στη Διοργάνωση προϋποθέτει την πρόσβαση, σίτιση, διανυκτέρευση και δημιουργία παιχνιδιού με ιδία μέσα του συμμετέχοντα.

3.12. Η υποβολή συμμετοχής στη Διοργάνωση σημαίνει και πλήρη αποδοχή των όρων αυτής.

4. Παρουσίαση των παιχνιδιών της Διοργάνωσης

4.1. Ο Υπεύθυνος Διοργάνωσης θα παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τα παιχνίδια τους σε εκδήλωση που θα οργανωθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό. Λεπτομέρειες για την ημέρα και ώρα της τελετής παρουσίασης θα ανακοινωθούν στον Διαδικτυακό τόπο της Διοργάνωσης.

4.2. Ο Υπεύθυνος Διοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα να δοργάνωσει περισσότερες της μίας εκδηλώσεις παρουσίασης των παιχνιδιών στο κοινό.

5. Τελικές διατάξεις

5.1. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ή/και να ματαιώσει τη Διοργάνωση, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού τόπου της Διοργάνωσης, με ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής, την ημερομηνία της σχετικής δημοσίευσης στον Διαδικτυακό τόπο της Διοργάνωσης.

5.2. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τη Διοργάνωση, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

5.3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.